header
header

Verifieringsutrustning för streckkoder

Standardiserad kontrollutrustning enligt ISO/IEC 15415, 15416 ”Test specification for Bar Code Verifiers”.

Titta gärna på nedanstående informations-PDF:er

REA Scan Check 3 »
REA MLV-2 »

REA PC Scan »

LVS 9500 »

Axicon 6015 »
Axicon 7015 »

Vår utbildning i kvalitetsbestämning

Utbildning i Auto ID

ISO standards 15416, 15426, 15415 och General EAN.UCC Specifications vilka applikationer styr dem?
Vet du vad dessa standards innehåller för viktig information, gäller både streckkodsleverantör, streckkodsköpare och slutanvändaren inom alla branscher. Standards för streckkoder, skrivare, scanners mm.

Vilken streckkod skall användas till vilken applikation? Hur är de uppbyggda?
Det finns streckkoder för olika branscher, vilka gäller - EAN 13, kod 39, kod 128, Sickkod (pharmakod), EAN 128, PDF 417. Nya symboler RSS och Datamatrix vilka applikationer använder dessa? Ny teknik RFID?

Vilka krav skall ställas på streckkodens kvalité enligt ISO och kan kvalitén bli för hög?
Håller man den kvalitén som applikationen kräver? Hur har kunden fastställt sina krav – är de relevanta? Kan du som leverantör påverka kundens val av kvalitetsnivå? Kan du som köpare av förpackningar/etiketter med streckkoder ställa krav på trycket enligt gällande standards?

Har ditt företag ett kontrollprogram för streckkoder? Finns någon skriftlig anvisning inom företaget - företagsspecifik manual?

Vi skriver företagsspecifika manualer. Anvisningar för hur streckkoderna skall utformas internt och externt etc.

Vet Du vad kostnaden är för en streckkod som inte går att läsa?
Om en palletikett inte fungerar rusar kostnaderna iväg 15. 000 SEK! Om datasystemet får felaktig information blir kostnaderna 6-siffriga! Vems är felet – leverantör – användare av streckkodsutrustning.

Hur sker avläsningen?
Kommer streckkoden att avläsas på långt avstånd och i rörelse? Påverkar detta val av streckkod och ISO-kvalitet?

Kundernas inköp av streckkoder, förpackningar, skrivare, kontrollustrustning etc., sker de korrekt enligt nya standards?
Kan du som leverantör påverka kundernas inköp av streckkodsprodukter såsom skrivare, etiketter, programvaror osv., så de blir optimala med hjälp av nuvarande standards?

???

Således frågorna är många och kraven olika, några företag som vi arbetar tillsammans med är; ASTRA Tech, Pfizer, Volvo, REXAM, Nässjö tryckeriet, Strålfors, Schenker-BTL, Nordvalls, Pharmacia, GS1 Sverige, Electrolux, Autoliv, Iggesund Paperboard, Smurfit-Munksjö Packaging, ABSOLUT, Intermec, Apoteksbolaget, Tetra Pak, Scania, Dalwell, Nestlé, Frigoscandia, Posten, DLF, e-Com Logistics, Findus, Bahco, ARLA, Clas Ohlson etc.

Välkommen att kontakta oss för mer information och prisuppgifter.

Streckkodsspecialisten i Sverige AB
Kristina Leth

Streckkodsspecialisten i Sverige AB, Box 219, 133 02 Saltsjöbaden, Tel 070- 717 40 29 | Producerad av Brun Mediaproduktion AB