header
header

Information om verifiering av
Standardiserad Transportetikett

6.2 Omfattning av kvalitetstester

De testmoment som ingår i verifieringen avser att kontrollera testobjektets kvalitetsgrad på streckkoder och att informationsinnehållet är korrekt enligt givna specifikationer.

Som tidigare angivits ( se avnitt 4.4) skall streckkoder hålla minst grade B enligt EN 1635. Kontroll av detta sker enligt CEN-standards för testspecifikationer, och det kvalitetskravet gäller vid avläsning så väl före som efter miljöpåverkan.

Testerna utförs för olika godshanteringsmiljöer:

A. Normal godshanterings, transport på 1-5 dagar i skyddad miljö
B. Godshantering utomhus, transport på 1-5 dagar med utomhushantering
C. Godshantering under stränga förhållanden
A och B är standardiserade testprogram med en kontrollmiljö där etiketten utsätts för olika miljöfaktorer tex. slitage, solljus, fukt och åldring. C innebär att testen utökas for speciella hanteringssituationer och testmetoden fastställs i samråd med beställaren. Det kan gälla t.ex långtidsförvaring, förväntad kemisk påverkan eller andra extrema situationer.

Testmoment som ingår i all veriflering är:

1. Kontroll att streckoden är rätt uppbyggd
2. Test av streckkodssymbolen m.a.p. X-dimension, ratio och symbolhöjd
3. Test av kvalitet efter simulerade transportpåkänningar.
4. Visuell kontroll av layout och informationsinnehåll mot angivna specifikationer.
6.3 Etikettmaterial

Etiketterna skall motstå normalt slitage som kan uppstå vid godshantering Etikettmaterialet skall väljas så att streckkodernas kvalitet ej påverkas negativt av själva materialet. Särskilt skall beaktas etikettens tjocklek för att vid läsning undvika störningar från underliggande förpackningsmaterial. Andra faktorer är etikettens reflektion samt kontraståtergivning, som inte skall förändras över tiden av ljus eller värme.

« Tillbaka

Beställningsformulär » (PDF)

Streckkodsspecialisten i Sverige AB, Box 219, 133 02 Saltsjöbaden, Tel 070- 717 40 29 | Producerad av Brun Mediaproduktion AB