header
header

Certifiering av transportetiketter

Förutsättningar för certifiering av nedanstående produkter har varit:

 • Svensk Transportetikett STE
 • ISO 15416
 • ISO 15415
 • ISO 15426:1, ISO 15426:2

Nedanstående produkter skrivare (direkttermo, termotransfer och laserskrivare), etikettmaterial, färgband och programvara har i olika kombinationer blivit godkända enligt ovanstående förutsättningar. Samtliga prover har kontrollerats för normal godshantering.

Någon garanti att en godkänd kombination enligt ovanstående alltid går att läsa kan ej lämnas.

Ett godkännande skall ses som ett minimikrav. En etikett måste åtminstone klara testerna under kontrollerade givna förutsättningar. Listan uppgraderades senast den 201031.

För vidare information angående kvalitetssäkring välkommen att kontakta;

Streckkodsspecialisten i Sverige AB
Box 219, S-133 02 Saltsjöbaden
Tel: 08-7174029
Fax: 08-7174036
epost: info@streckkodsspecialistenab.se

Kontaktperson: Kristina Leth

Kontaktpersoner på respektive företag:

 • Antonsson Gruppen AB; Eva Frank 031-7068000
 • Centiro Solutions AB; Anders Carlsson 033-107560
 • CS Dataprodukter AB; Anders Johansson 019-320180
 • Frontec EdiCom AB; Georges Petreas 040-6603500
 • Intermec Technologies AB; Jan Marcusson Ståhl 08-6220660
 • LdC System AB; Kars Lundin 0176-53100
 • Markpoint Printer AB; Ulf Sandström 031-656916
 • Nordvalls AB; Leif Bågesjö 0416-25226
 • NässjöTryckeriet AB; Anne Sandstedt 0380-79500
 • Printcard/WM data AB; Robert Claesson 046-323265
 • Scan Figus AB; Fredrik Lindblom 031-983590
 • Symbol Technologies AB; Johan Bergholm 08-4452932
 • TietoEnator Industri AB; Greger Bodin 0470-707580

Certifierade produkter enligt STE:

Streckkodsspecialisten i Sverige AB, Box 219, 133 02 Saltsjöbaden, Tel 070- 717 40 29 | Producerad av Brun Mediaproduktion AB