header
header

"We are The Symbologist"

Streckkodsspecialistens pionjärarbete började för 25 år sedan med filmmaster, tillverkade med en specialbyggd kamera, vilket garanterar streckkodsoriginal inom fastställda specifikationer.

Således ett av de äldsta företagen när det gäller streckkoder. Vi var med och introducerade EAN-koden som de flesta människor ser i det dagliva livet.

Företaget är idag dessutom specialister inom:

  • Fotosättningsteknik, en teknik för framställning av streckkodsetiketter som skall klara stränga miljöbetingelser och dessutom ha lång livslängd och en certifierad kvalitetsnivå när det gäller läsbarheten.
  • Kvalitetsbestämning av tryckta streckkoder är en annan specialitet som bedrivs i form av utbildning, mätservice och försäljning av standardiserad kontrollutrustning (verifieringsutrustning).

Applikationer som klarar dagens krav när det gäller biologiskt nedbrytbara, återvinningsbara och återanvändningsbara är en annan nyhet.

Streckkodsspecialisten i Sverige AB, Box 219, 133 02 Saltsjöbaden, Tel 070- 717 40 29 | Producerad av Brun Mediaproduktion AB