header
header

Information om verifiering av
streckkoder på recept

Apoteket AB har inrättat en fristående kontrollinstans, Streckkodsspecialisten i Sverige AB, med uppgift att granska tryckta streckkoder på recept. Målsättningen är att säkerställa att både förtryckta streckkoder på recept och streckkoder som produceras med hjälp av ett journalsystem och utskrift på lokal skrivare håller som lägst kvalitetsnivån B enligt ISO 15416.

Resultatet av kvalitetssäkringen presenteras i ett mätprotokoll där uppmätt kvalitetsgrad anges och ett godkännande utfärdas. Om streckkoden inte kan godkännas ges en beskrivning av ev. felaktigheter samt rekommendation till åtgärd.

Beställningsformulär kan hämtas nedan. Direkta kontakter mellan beställare och Streckkodsspecialisten AB förutsätts också ske för underhandsbesked och snabb hantering.

En komplett manual "Anvisningar för utformning av streckkoder på recept" finns nedan.

Manual för Apoteket AB » (PDF)

Beställningsformulär » (PDF)

Streckkodsspecialisten i Sverige AB, Box 219, 133 02 Saltsjöbaden, Tel 070- 717 40 29 | Producerad av Brun Mediaproduktion AB